M31
Telescopi: Celestron 925 XLT amb reductor 0.63
Càmera: Canon 550D cooled
Muntura: Losmandy G11 Fs2
Control Remot: TALON 6

10x15"
10x30"
10x60"
18x300"